Trang chủ

     

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

VÔ CÙNG XẤU HỔ

Kết quả hình ảnh cho xấu hổ
 
“Xấu hổ quá đi thôi! Xấu hổ quá đi thôi!”
Chúng tôi “sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc”
Nâng cấp tiệc mừng thành... lễ hội thăng chức
Thiên hạ hết ghen tức, chê cười!

Ông Giám đốc Sở trả lời báo chí về vụ tiệc mừng thăng chức của ông phó GĐ: "phông chữ ... là một tai nạn... Tôi định đề nghị gỡ bảng nhưng suy nghĩ lúc lại thôi. Sợ làm phiền cuộc vui... Chúng tôi vô cùng xấu hổ... sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Lỗi đúng là ở cái phông chữ to đùng, ghi sai nội dung..."


“Chúng tôi vô cùng xấu hổ...”
Đấy là lời “gan ruột” của ông giám đốc Sở
Nói về vụ cấp phó của mình
Vừa mở tiệc linh đình mừng thăng chức

“Xấu hổ chết đi được…”
Đại tiệc này Sở đâu có tổ chức
Do anh phó nhờ cơ quan sắp đặt
Hình như tôi cũng chẳng được mời
Vì ham vui nên đến dự mà thôi(!)

Băng rôn hoành tráng ư?
Quả đúng là “tai nạn”
Nó chính là thủ phạm
Tôi cũng định can rồi
Nhưng nghĩ lại sợ mất lòng khổ chủ
Nếu gỡ xuống thì tiệc mừng kém vui(!)

“Xấu hổ quá đi thôi! Xấu hổ quá đi thôi!”
Chúng tôi “sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc”
Nâng cấp tiệc mừng thành... lễ hội thăng chức
Thiên hạ hết ghen tức, chê cười!


29-2-2016
Nguyễn Duy Xuân